Vad är en Empat?

Efter min tidigare artikel om kärlek och HSP/Empater, har många frågor om just empater trillat in! Därför har jag valt att dela ännu en artikel i ämnet, som mer ingående beskriver just detta personlighets drag.

Tack för att ni är så nyfikna! Tillsammans skapar vi en mjukare och ljusare värld, genom att till exempel tala mer om just detta.


Empaten är det högkänsliga personlighetsdragets ytterlighet på alla plan.

Vad som kanske främst kännetecknar en empat är dess förmåga att känslomässigt gå in och ut ur andras kroppar. Att se världen ur en annan varelses ögon. Att uppleva fysiska och mentala sensationer som tillhör någon annan. Detta kan te sig oerhört dränerande och näst intill förgörande för de som inte lärt sig hantera förmågan, då energimässiga gränser, skygglappar och filter saknas. Alla spjäll står per automatik öppna och flödet av information kan då totalt lamslå empaten, liksom en säkring går i ett överbelastat elnät. 

Ett minst sagt aktuellt och rätt komiskt empat-fenomen är  när denne lägger upp en bild på instagram. I nio fall av tio ägnar empaten åtskilligt med tid åt att se inlägget genom varje ny interagerande persons perspektiv. Hen kan själv ha sett inlägget ett antal gånger på egen hand, men när en ny person uppmärksammar bilden, tonar empaten in på personens unika perspektiv – vilket ofta då ger empaten nya idéer och infallsvinklar gällande sitt eget inlägg.

Empaten fungerar som ett finstämt instrument och en extremt exakt sensor. Här kommer därför begreppet inom el-lära väl till pass: Harmonisk induktion 

När en sensorisk mottagare kommer i närheten av själva sändaren, tonar den per automatik in på sändarens frekvens.

Detta är fantastiskt när det t ex. kommer till läkning hos en empat. Omger sig den skadade empaten av ovillkorlig kärlek och fysiskt friska, glada och starka människor/djur – så går tillfrisknadsprocessen ofta i ett mirakulöst snabbt tempo, i jämförelse med andra.

För en empat är det oerhört viktigt att få stöd i att lära känna och manövrera denna förmåga. Och inte minst även i att förstå värdet i den; Att förmågan faktiskt just är en fantastisk gåva – och inget annat av negativ karaktär.

Liksom den skadade empaten snabbt tonar in på friska, högre frekvenser – tonar den hela, men omedvetna empaten snabbt in på lägre frekvenser och ger utifrån dem ofta extremare utslag, jämfört med en annan person. Ett tillfälligt gräl eller konflikt gör exempelvis vem som helst trött och less, medan empaten ofta blir fysiskt sjuk.

Många som haft eller har en kärleksrelation med en empat kan ofta relatera till begreppet “alienkärlek” i samband med sin högempatiske partner.

LÄS MER OM DENNA KÄRLEK I ARTIKELN: 10 saker du behöver veta om du älskar en högkänslig person⌋

Önskar dig en god och skön natt inför Samhain och den stundade allhelgonahögtiden.

Med Värme & Klarhet

Anna

1 svar på ”Vad är en Empat?

Lämna ett svar till sandra Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *