Superfullmånens och förmörkelsens budskap för högkänsliga ◊ It’s time to walk your talk baby!

Vi har just nu en enastående och alldeles speciell natt framför oss. 

Jorden, månen och solen ligger exakt i linje med varandra, vilket gör att mormor måne uppträder som allra störst och skarpast för oss här nere som har den äran att beskåda henne – JUST INATT.

Utöver det visuella skådespel som en supermåne innebär, så är även gravitationen som allra starkast just nu, jämfört med årets resterande fullmånar. Detta pga det så sällsynt korta avståndet (356 532 km) mellan jorden och månen som uppstår när de ligger i linje på detta vis. Sist vi fick uppleva sådan närhet till denna silverstänkta himlakropp var år 1948!

Att denna gravitation för med sig en hel del risker för ökade antal jordbävningar, stormar och andra naturkatastrofer – finns det nu en hel del tydlig forskning på vid det här laget. Och liksom vår planets struktur styrs av vattnet, så gör ju även vi människor det med.

Med en kropp som till 70 % består av just vatten – så är det svårt att undvika gravitationens påverkan. Inte minst just nu!

Det fullkomligt sliter, spänner och drar i våra vatten, men minns då med dig att det inte är hur vi HAR det – utan hur vi TAR det, som skapar verkligheten vi själva väljer.

Den enorma kraft som just nu är i omlopp kan vi människor med andra ord alltså välja att nyttja till vår fördel! Vad väljer du?

Denna period är nu nämligen mer fördelaktig än någon annan – för klivet in i din egen, sanna kraft!

Anamma behoven som kommer upp, av att uttrycka dina känslor till max!

Följ och uttryck din sanning – Ditt hjärta – It’s time to WALK YOUR TALK BABY! 

Genom att lätta ditt hjärta – lättar du på fysiska spänningar som påverkar hela ditt väsen och låser upp din fulla potential. Glöm inte det!


På himlen från vårt håll sett står nu månen i Lejonets stjärntecken, vilket bildligt talat porträtterar denna periods egenskap. Det är dags för ditt inre lejon att storma ut ur buren för att markera sin kraft och lekfullhet.

Se dessutom till att ta tillfället i akt och rensa ordentligt – såväl inom som utom dig nu. Gör rent hus! Och gör det på ditt sätt. Behöver garderoben gallras? Eller bilen dammsugas? Kanske bör ett knippe salvia brännas och sprida ett behagligt lugn i köket – liksom de krukväxterna behöver ansas och ses över?

Utöver denna supernära supermåne – så stundar även en förmörkelse vid strax efter kl. 06 imorgon bitti, måndag.

Man säger att förmörkelser över lag ofta markerar tydliga avslut och punkter i våra liv. Och då i synnerhet djupa, känslomässiga mönster. Sådant vi burit med oss under en längre tid som det nu är dags att släppa taget om.

En förmörkelse kan liknas vid ett hål i tiden..

– vilket man enbart bör iaktta och lyssna till, framförallt om man just känner sig manad att agera utåt för tillfället. Sitt istället med ned i båten i några dagar, medan energierna stabiliseras. En mer potentiell tid för aktion väntar dock bakom hörnet! Men nu är det som sagt enbart läge för luta sig tillbaka och hålla ställningarna under stormen.

Enligt äldre lära är det dessutom ett stort misstag som begås om vi under en förmörkelse säger saker vi inte menar. Det kommer slå tillbaka med en enorm kraft. Så håll dig till sanningen! Din sanning. Ditt ord. Ditt hjärta.

WALK YOUR TALK. 

Dessa vrålande energier kan med andra ord ge upphov till en hel del drama och känslomässiga utbrott. Det som inte tjänar oss ska släppas och det som får oss att känna oss extra kärleksfulla, passionerade och heta letar sig, på ett eller annat sätt, in i vårt fält.

Många av oss är redan nu helt slut efter den gångna veckan. Så mycket som satts i rullning, energimässigt!

Minns då att allt är som det ska.

Ingen storm har hittills stormat för evigt på denna planet. Om någon dag eller två mojnar vindarna.

Fram tills dess:

TA HAND OM DIG

Och håll dig till din sanning.

It’s time to walk your talk baby! 

Imorgon finns jag tillgänglig för konsultationer, stöd och vägledning hos Tarotguiderna.se från kl 16. 00.

All min kärlek ut i denna speciella natt!

Anna ♥

Agent #139 // Tarotguiderna.se

 


Att Finna – och våga Följa..

Allt fler terapeutiska succémetoder baserar idag sina klienters strävan efter utveckling och läkande på det faktum att vi alla är unika varelser med ett individuellt kodat DNA. I vårt DNA menar man att all information gällande våra personliga talanger, egenskaper och därmed även våra potentiella uppdrag, läxor och utmaningar finns lagrat. 

Vetenskapligt kan vi idag njuta av en hel del fascinerande fakta och dokumentation kring hur DNA fungerar, men ju djupare in i kvantfysikens molekylära djungler vetenskapen gräver, ju närmare, mer självklar och accepterad tycks mystiken bli.

Ju mer vi vet desto tydligare står klart att vi i all vår präktiga mänsklighet inte är kapabla till att förklara ALLT. Varken i from av någon religion eller vetenskapligt. Än. Något som vi däremot rent vetenskapligt ändå kan mötas kring, är det faktum att DNA utgör en tydlig länk mellan vårt mikro – och makrokosmos.

Det som alltså utgör grunden i allt vi som individer är – är med andra ord en spegel och en del av allt som existerar, växer och expanderar i det universum, som vi kallar för vårt. Och allt du är består av enbart av KEMI; relationer, reaktioner, balanser, kvantfysik, elektroner, protoner, atomkärnor och kvarkar. Att omfamna detta faktum och därigenom börja betrakta dina känslor som en viktig, naturlig och därmed även vägledande del av din inre, kemiska cocktail (DNA) – Är att praktisera ALKEMI. Dvs: Förädling av den inre potentialen. Guldkornen. Diamanten. Din inre rikedom som i sig besitter kraften att manifestera din yttre rikedom. På det sätt som är menat för just dig.

Ett av de starkaste nyckelorden och energier, kopplat till denna form av Alkemi är PASSION. 

Din Själsväg – Allt handlar om växande

Utifrån spirituella och religiöst obundna perspektiv sett, så har vi alla en själ/högre intelligens (vilken utgör en del av en större, högre och allomfattande universell intelligens/energifält) som VÄLJER att inkarnera/stiga ner på planeten Jorden. Detta för största möjliga chans till expansion och växande – vilket är det mest primära i all form av existens, då universum rent kemiskt enbart går att likna vid energi i ständig rörelse framåt, dvs vibrationer. Själens kemiska “tillväxtstatus” attraherar före inkarnation ett DNA och en fysiskt varande form, som i sig ger största möjliga förutsättningar för själen/intelligensen att expandera, komma till insikt, läka, transformeras och växa.

I samband med det ögonblick då själens medvetande fullt ut stiger ner i fysisk form (vid fostrets första rörelser i livmodern), förloras kontakten med det högre medvetandet och vi blir rent intellektuellt omedvetna om vår universella tillhörighet och visdom. Detta för största möjliga chans för själen att lära, läka och inse.

Hade vår kontakt med det högre medvetandet fortsatt vara intakt, så hade vi dansat oss igenom jordelivet och självklart i förväg valt bort alla dikeskörningar, återvändsgränder, systemfel och krockar. Dvs. Allt man lär sig något nytt utav. Lärdomar som i sig ger plats för läkning av de sår och ärr själen bär med sig sedan tidigare inkarnationer och livstider. Alla friktioner och kontraster – som i sig är grunden till uppkomst och existens.

Något vi på jorden ofta lider av är just omedvetenheten om kontrasters och friktioners universella funktion. Utan kontrast och friktion kan ingen uppkomst existera – och därför heller ingen tillväxt ske.

Vår planets naturlagar är baserade på polaritets- fenomenet: 

Ljus/Mörker – Dag/Natt – Värme/Kyla

Dvs: KONTRASTER


Reinkarnation

Det spirituella perspektivet baseras alltså oftast på konceptet Reinkarnation – Återfödelse. Detta som ett verktyg i den själsliga expansionsprocessen. Vissa tror på evig återfödelse i olika fysiska och kemiska former, medan många andra är övertygade om att vi genom att arbeta oss uppåt i dimensionerna tillslut når punkten då vi inte är i behov av att reinkarneras mer.

Din Livsplan – På den fria viljans planet

Vårt vackra, blå jordklot sägs enligt uråldrig visdom vara bärare av den mest utmanande och utvecklande av energier: Den fria viljan 

Vi inkarneras i den fysiska form, fylld av förutsättningar, ödespunkter, uppgifter och utmaningar som “vi själva” på en själslig nivå alltså har valt/attraherat. Detta kan t ex. liknas vid en snitslad bana i skogen – och benämns ofta som just Livsplan, Life mission, Livsuppift eller Livsväg. Den snitslade banan finns alltid där – men vi väljer själva om vi ska följa den eller ej.

Medium och Medial Vägledare Vivvi Linde beskriver det på ett vackert, målande sätt:

“Vår livsväg är till stora delar förutbestämd och den ligger framför oss som upptrampade spår i snön. Vi kan göra det enkelt för oss och kliva i dem när vi går, eller så försvårar vi det för oss och vandrar vid sidan om. När man väljer att följa stegen så går det fort och enkelt framåt och man ser tydligt nästa steg, det finns ingen tvekan. Men när vi avviker och kliver ut i snön så får vi pulsa oss fram. Det är tungt, jobbigt och det går långsamt. Man ser inte heller längre vägen utan får gå på måfå och hoppas att det bär. Skillnaden på dessa två vägar handlar om tillit och om att lyssna inåt och uppåt efter vägledning. Vägen finns alltid där oavsett om vi följer den eller är på avigvägar, båda kan definitivt leda fram till samma mål, men den senare tar längre tid.”

Att komma i kontakt med vår Livsplan och den väg vår själ valt, är att uppleva sant flöde och lätthet i livet. Pusselbitar tycks falla på plats av sig själva och mycket av det vi önskar sker plötsligt utan större ansträngning. Känslan av att någon osynlig banar vägen för dig blir ofta påtaglig.

PASSIONEN – Direktlänk till din in inre vägvisare 

Själens essens är alltid densamma, och även om vi tappar kontakten med vårt högre medvetande när vi stiger ner i fysisk form, så lyser ständigt guldkornen och vår inre diamant igenom på ett eller annat sätt – inte minst när vi är små barn.

När vi upplever känslor av fullkomlighet, kreativitet, harmoni och den formen av djup inspiration som kan få tid och rum att helt försvinna – då är det vår själs renaste essens som talar. Vågar vi undersöka och ägna mer tid/energi åt de aktiviteter, platser och personer som utlöser dessa känslomässiga sensationer, så är det oftast oundvikligt att komma i kontakt med själva Livsplanen och DIN unika rikedom.

Att vandra vägen enligt sin Livsplan sopar självklart dock inte undan samtliga hinder och utmaningar per automatik, vi har oftast alltid mycket mer att lära än vi tror, men stormarna blir utomordentligt mycket enklare att rida ut, när vi väl upplevt den tillit som känslan av att vara i god kontakt med sin själsväg – ger.


Det du söker – söker även dig 

Vi får inte alltid det vi vill ha, men ALLTID vad vår själ behöver för att utvecklas.

Många av oss upplever på ett eller annats sätt att vi “vaknar upp” först ett bra tag efter att vi börjat räkna oss som vuxna. Många bar vi på någon form av existentiell oro eller förvirrande förundran i de senare tonåren, men sedan drog det så kallade vuxenlivet igång och plötsligt står man där, förvånat beskådande sin egen spegelbild och undrar vad som hände. Frågan Vem är jag? dyker åter upp på tapeten och förvirringen från tonåren återvänder kanske med dubbel kraft.

I dessa stunder börjar vi omedvetet eller medvetet att sakta öppna upp och söka. Och det viktigaste just där och då – är att våga lyssna till sig själv, sina känslor och sina sanna behov. Där finns alltid de första nycklarna. Därefter finns inga rätt och fel i dina val av väg att söka efter den inre frid och hälsa som du förmodligen vid den tidpunkten, har börjat längta efter.

Hur får jag kontakt med Anna Vild?  Klicka >> HÄR


Nyfiken på Anna Vilds musik? Klicka på handavtrycket!