Högintuitiv

Den högkänsliga personen som dessutom begåvats med en hög intuitiv förmåga upptäcker sig ofta i situationer där främlingar/nya bekantskaper plötsligt börjar dela med sig av sin livshistoria eller liknande, något som i vanliga fall annars både känns och ses som något för privat att bjuda en ny bekant på.

Detta sker oftast pga att den högkänsliga personen per automatik skannat av främlingens sinnestillstånd och utifrån den informationen oftast omedvetet sagt något som träffar främlingen på djupet. Något som antingen väcker, inspirerar eller får personen ifråga att känna sig förstådd eller genomskådad. Upplevelsen energiaktiverar personen på ett intimt plan och därefter glöms för stunden konceptet separation, integritet och distans bort.

En skarp intuition kopplas ofta till parapsykologiska begreppet Sjätte sinnet, men har i folkmun genom tiderna också varit synonymt med exempelvis: varsel, klarsynthet och klärvojans. 

Att i drömmar, inre visioner, plötsliga “fantasier” eller olika sinnesförnimmelser bli varse om händelser före de sker. Att se bortom vad som ofta kallas för illusionens slöja – tid och rum.

En högkänslig person med en stark intuition besitter ofta dessutom ett knivskarpt minne och ruvar innerst inne ofta på fler parapsykiska förmågor, så som att kunna pejla in och hitta borttappade saker, tolka i bilder eller få till sig minnen/koncept som inte är deras egna när de fysiskt känner på ett föremål, en person eller ett djur.