Högkännnade

Många högkänsliga återgår ofta, trots återkommande väckarklockor, in i föreställningen om att alla känner och förnimmer lika mycket och djupt som dem. Detta kan ofta leda till missuppfattningar, gränsöverskridanden och konflikter. Det ligger i en högkänslig persons natur att VILJA ta för givet att dess medmänniska på samma sätt både känner och förstår vart gränsen går  – eller vad som krävs för att balans och harmoni i en relation ska uppstå. Det är därför viktigt för högkänsliga över lag, att noga förankra kunskapen och vetskapen om att de faktiskt bär på detta fantastiska personlighetsdrag. Det är också i samband med detta viktigt för en högkänslig att på något vis har kontakt med likasinnade. Att inte känna sig ensam när man är själv, men väldigt ensam när man är bland människor, är nämligen något de flesta högkänsliga delar.

Högkännande personer ÄLSKAR att dela känslomässiga upplevelser och sensationer med andra, trots det faktum att ensamtid är en så otroligt viktig och avgörande byggsten i deras vardag. En klassisk myt gällande högkännande och högkänsliga personer generellt, är att dem är blyga och introverta. Denna myt baseras enbart på de stunder och perioder som den högkänslige är överstimulerad eller bär på färska känslominnen från en nyligen, överstimulerad period. Ensamtid är avgörande och extremt viktigt för utrensning, påfyllnad, centrering och uppladdning av deras energisystem – men ensamvargar är dem i hjärtat INTE. Tvärtom. Separation, avstängs distans och segregation kan till och med te sig skrämmande ur ett högkänsligt perspektiv.

“Ljus är ljusare, ljud är starkare, lukt och smakupplevelser är intensivare och beröring påverkar den Högkänsliga Personen på en helt annan nivå än medelsvensson.” – Nathalie Sage, Kraftcoach för högkänsliga

Naturlig skönhet berör ofta snabbt en högkännande person på djupet och kan vända ett mentalt regnväder till en strålande solskenslycka på ett ögonblick. Naturen och naturens alla invånare ingjuter en enorm ödmjukhet och känsla av samhörighet för den som känner och ser alla subtila nyanser i en helhet på detta högkännande sätt.