Att göra-lista ♥

Liksom allt som på ett eller annat sätt blir kategoriserat, finns det alltid en risk för att den mänskliga latheten slår till, även hos en högkänslig person. Att dra osakliga fördela av att man är HSP:are eller att intala sig att man inte är kapabel till det ena eller det andra pga högkänsligheten – är att totalt slå krokben för både sig själv och den omvärld som än så länge saknar kunskap om personlighetsdraget. Fördomar om att högkänslighet är synonymt med svaghet, får vatten på sin kvarn och hela processen kring att sprida kunskap om känslighet; dvs skapa en mer förstående och mjukare värld, avstannar.

LISTAN – Steg för steg ♥

  • Det första du bör göra om du nyligen börjat fundera över högkänslighet och kanske till och med insett att du är högkänslig, är att ägna lite tid åt följande affirmationer:

1. Min känslighet är ingen svaghet i min värld, den är en dynamisk styrka för mig och alla människor som kommer i min väg

2. Jag förändrar andras liv på daglig basis med mitt öppna hjärta, min empati, min kreativitet och min glädje

3. Det är tryggt och säkert för mig att känna och bearbeta de känslor som kommer upp under tiden jag riktar mig mot omvärlden

4. Jag är ärlig och accepterande i mitt sätt att bemöta det faktum att jag inte kan bli älskad av alla

5. Det är oerhört viktigt och nödvändigt för mig att avskärma mig och ta hand om mig själv emellanåt

6. När jag förnimmer tacksamhet hos någon, kallar jag ut deras känsla och bjuder in i mitt hjärta. När jag förnimmer rädsla eller tvekan – sluter jag hjärtats port.

7. Jag släpper taget om alla tankar som inte ger mig hopp om framtiden

8. Jag vågar fråga om hjälp, plats och tid när jag är i behov av det, eftersom jag är en kraftfull person.

9. Jag är numera fantastisk på att sätta mina egna gränser eftersom jag vet hur jag ger mig själv det jag behöver.

10. Jag fantastisk på att ge medkänsla till andra och jag lär mig hur jag även ger detta till mig själv

11. Jag accepterar min högkänsliga kreativitet fullt ut och ser det som en gåva

12.  Jag är av naturen född VISIONÄR

 

  • Det andra du bör göra är att ta kontakt med någon kunnig i ämnet hsp/empat som du märker att du blir inspirerad av eller på annat sätt blir berörd utav. Att du just känner en personlig dragning till personen i fråga är viktigt och avgörande, så kasta dig inte in i vad som helst. Lyssna vad dina spontana intryck och känslor säger. Det är din själs viskningar. Och är det något din själ VET,  så är det vem du i samband med detta bör träffa.                                                                     
  • Det tredje handlar om resten, som är helt upp till dig själv att stiga in i. Kunskapsinhämtning och Vibrationshöjning. Genom att lära dig mer om personlighetsdraget, connecta med människor som du känner igen dig i och sluta ta avstånd ifrån “det flummiga” – höjer du din egen vibrationsnivå. Att höja sin vibrationsnivå, är att komma till insikter som både förhöjer och förädlar din livskvalitet på magiska många sätt… Framförallt handlar det om att lära sig FINNA och sedan FÖLJA sin självväg. 

Jag stödjer och assisterar dig gärna i ditt sökande. Be om en Soul Reading under vår Samtalsession för nycklar och inspiration till din egen upptäcktsresa.

– Anna Vild