Medial Vägledning

Allt är energi.

                      -Albert Einstein

Att bli medialt vägledd är att bli speglad – på ett djupt och intimt plan. 

I en medial vägledning med mig, känner jag in din energi med hjälp av min nedärvda, klarskännande förmåga. Jag läser av situationen så som den ser ut för stunden och speglar dig med värme, inspiration och omtanke, på det sätt du är redo för.

– Anna Vild

Om vi väl accepterar det faktum som Albert Einstein en gång murade in i de vetenskapliga grundteorierna, blir medial vägledning oerhört mycket enklare att både relatera till och släppa in i sitt liv.

Denna form av vägledning är översatt på energispråk detsamma som energiläsning – och det är precis som det låter: En avläsning av ett specifikt energifält. En medial vägledare agerar sedan spegel åt personen i fråga, genom att återge den information som går att förnimma och utvinna ur personens eget fält.

Vi bär alla svar inom oss, sägs det, vilket översatt till energispråk betyder att vi bär all information kring hela vårt själsliga väsen i vårt individuella energifält. Detta energifält som i sig är förbundet till det universella energifältet. Det vill säga: ALLT som existerar. Ur ett energimässigt perspektiv är vi alla ett.

Dina tankar är energi. Dina förträngda minnen och dina händer. Ditt förflutna, din framtid, ditt hem, dina pengar och dina relationer.

En medial vägledare är en person, ofta av coachande empat-karaktär, med en väl utvecklad intuition och klarseende förmåga. Detta tack vare en extra aktiv och subtilt energikänslig struktur i hjärnan, (främre Insula) där det bland annat finns ett system bestående av s.k. Spindel – och Spegelneuroner som är kopplade till just vad det låter som; Förmågan att spegla. Något som fenomenet empati grundar sig i.

Förmågan är ofta medfödd, men kan alltid övas upp på samma sätt som vi kan öva oss i att bli bättre på att t ex. måla eller sjunga. Dock kommer det alltid, precis som inom måleri och sång, finnas dem som bär på en extra utpräglad talang.

“Tillit är inte att veta att man får det man vill ha, tillit är att veta att det finns en mening i det som sker, att det finns en plan och att vi alla är den del av något större.”

-Vivvi Linde, grundare av Tarotguiderna.se

Vill du bli medialt vägledd? Klicka >> HÄR