Känner du igen dig?

KÄNNER DU IGEN DIG?

Vad är högkänslighet [HSP/Empath]?

Vi lever i ett samhälle där både stresstålighet och högpresterande beteendemönster premieras, medan sensitivitet och känslighet i många sammanhang fortfarande förknippas med någon form av svaghet. Ett negativt hinder i vardagen.


” Du är så överkänslig..”

“Det här blev alldeles för flummigt, sorry..”

“Strunta i att bry dig bara, kör ditt race”

“Har du funderat på att söka hjälp för det här?”

“Varför kan du bara inte säga vad du tycker direkt?!”

“Har du blivit religiös eller vad är det med dig nu för tiden?”

“Koncentrera dig mer på dig själv istället, du behöver inte vara så djup varje gång”

“Ta det inte så personligt!”

“Hen är lite speciell..”

“Sköt dig själv och skit i andra..”

“Du blir så himla lätt trött jämt, det är inte friskt..”


Listan på vad en högkänslig person får höra under sitt liv kan göras lång.

Sedan Dr/psykolog Elain Aron år 1991 började publicera sina artiklar utifrån sin forskning kring känslighet har dock begreppet  “highly sensitiv person” sakta tagit plats i ljuset och idag talas det allt oftare öppet om detta personlighetsdrag, som varit en naturlig del av mänskligheten (och djurriket) i alla tider. Därmed närmar vi oss en allt mer upplyst tid där känslighet väger tyngre än stresstålighet bland anställningskraven.

Det högsensitiva nervsystemet – Den utbyggda funktionen hos spegelneuronen 

Vi är alla olika, men vad som finns gemensamt för ca. 20-30 % av mänskligheten/djurriket är avvikelsen i deras nervsystem. Likt en sensor, slår ett högsensitivt nervsystem snabbare i taket än ett nervsystem som i våra dagar räknas ge “ett mer normalt” utslag. Detta kan röra sig om allt ifrån förmågan att hantera smärta, sin omgivning, hur kläderna sitter.. till att känna av hur andra människor/djur mår eller känner i olika situationer.

“Ljus är ljusare, ljud är starkare, lukt och smakupplevelser är intensivare och beröring påverkar den Högkänsliga Personen på en helt annan nivå än medelsvensson.”

– Nathalie Sage, Kraftcoach för högkänsliga

HSP karakteriserar med andra ord alltså en individ som tenderar att visa stor medvetenhet för subtil stimuli, bearbetar information mer noggrant, och är mer reaktiv till både positiv och negativ stimuli. ⌊Acevedo, B.; Aron, A. & Aron, E.N. m.fl. (2014). Den högkänsliga hjärnan: en fMRI-studie⌋

“Avvikelsen” i fråga kan jämföras med andra typer av personlighetsdrag eller fysiska läggningar – såsom en hög matematisk/logisk förmåga, en nedärv tunnare benstomme eller musikalitet. Det är alltså ingen diagnos, utan ett personlighetsdrag. Men självklart kan detta drag, liksom alla andra personlighetsdrag gå hand i hand med obalanser/sjukdomsbilder av både fysiska och psykiska slag.

Draget bottnar rent fysiologiskt i de hjärnstrukturer som kallas spegelneuronsystemet, en struktur starkt förknippad med empatisk respons och medvetande, bearbetning av sensorisk information och planering av beteende.

I fMRI-studien (Acevedo, B.; Aron, A. & Aron vid University of California och Monmouth University – 2014)  kan vi t ex. läsa om hur man genom återupprepad hjärnscanning under längre period kunnat fastställa ett ökat blodflöde och högre aktivitet inom strukturen Anterior Insula hos de högsensitiva hjärnorna. Detta i förhållande till studiens resterande försökspersoner som redan från början visade en mindre uppmärksamhet åt subtil stimuli, bearbetade information mera flyktigt och inte var lika känslomässigt reaktiva.

 • Anterior Insula: Hjärnstrukturen som ligger djupt inne främre hjärnans mitt och som är kopplad till somatosensorisk och interoceptiv information (känslan av kroppens inre tillstånd). Denna hjärnbark består av utvecklingshistorisk äldre bark, så kallad allocortex och räknas ibland till vårt äldre/uråldliga hjärnsystem: limbiska systemet[1]
 • Sturkturen är inblandad i diverse funktioner som är kopplade till homeostas och kognitioner (reglering av kroppsliga funktioner) så som uppmärksamhet och minne, emotioner, empati, språk, tidsuppfattning, balans, smak-, lukt- och hörselupplevelser samt musikupplevelser. I främre delen av Insula finner vi så kallade spegelneuronerna. Nervcellerna som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ.
 • Andra däggdjur som har den här typen av nervceller är människoapor, valar, delfiner och elefanter. 

LÄS MER om Spegelneuronernas fantastiska funktion i → Läkaratidningen.se


En person som växer upp i en värld där enbart stresstålighet och högpresterande egenskaper premieras, lär sig oerhört snabbt att anpassa sig efter just den mallen. Trots att nervsystemet oftast i dessa personers fall inte alls matchar kriterierna.

I samband med anpassningen lär sig också dessa personer att snabbt klippa banden till och oftast helt stänga av alla de fantastiska gåvor och förmågor som högkänsligheten i själva verket bär med sig. Förmågor som samhället idag egentligen är i ett så enormt stort behov av.

Detta ”omedvetna/framtvingade val av att stänga av” för en högkänslig person resulterar med tiden så gott som alltid i en eller annan form av fysiskt sjukdomstillstånd/ obalans. Något som kanske närmast kan liknas vid ett vulkanutbrott pga allt som oftast i tidig ålder just trängdes undan.

Detta för att personen ska vakna upp och påbörja resan mot att hämta tillbaka sig själv igen.

Vulkanutbrottet som inte allt för sällan tar sig till uttryck i vad vi ofta kallar för utbrändhet eller annan typ av yrkesskada, är då självklart i sig en gåva som är otroligt viktig att se på igenom kärleksfulla, nyfikna och ömsinta glasögon.

Sanningen bakom orsaker och vägledningen tillbaka till sin innersta, sanna essens upptäcks med hjälp av just dessa glasögon – och när vi genom dem undersöker ledtrådarna som döljer sig i personens nuvarande fysiska symtom, i dagdrömmarna ifrån barndomen och i individens djupaste längtan.


Magin i personlighetsdraget 

Får ett högkänsligt frö chansen att växa och verka i rätt jord, kan sannerligen vad vi ofta kallar för mirakel – ske. Det är “inte för inte” som högkänsliga barn ofta går under benämningen Orkidébarn.

Orkidéplantan som med rätt näring och klimat bjuder oss på dem allra vackraste – och STARKASTE blommorna, när det väl att tid för blomning.

Läs även mer i Svenska Dagsbladets fantastiska serie om just Orkidébarn och högkänslighet från 2012  HÄR >>

UTMÄRKANDE GÅVOR

Generellt kan man säga att dessa blommor representeras i 10 övergripande egenskaper hos en högkänslig person:

 • Förmågan att scanna av sin omgivning i rekordfart
 • Förmågan att se verkligheter ifrån ett helikopterperspektiv – att se alla pusselbitar på samma gång
 • Förmågan att ha en finkänsla /näsa för detaljer och nyanser i alltifrån kommunikation till visuella uttryck
 • Förmågan att känna vad som sker “under ytan”, hur andra personer verkligen mår och hur dessa personer t ex. bör/behöver eller helst vill bli bemötta
 • Förmågan att förädla inre bilder, speglingar och upplevelser i olika former av estetiska uttryck (skrift, foto, musik, inredning, dans, måleri, teater, matlagning etc.)
 • Förmågan att förstå hur hen bör spegla sin omgivning för bästa möjliga “anpassning”
 • Förmågan att känna djupt både med och för människor, djur och natur
 • Förmågan att “trolla” fram helt nya och unika koncept och idéer som t ex. speglar en specifik efterfrågan eller sammanhang
 • Oförmågan att gå emot sig själv och sin egen sanning under längre perioder
 • Förmågan att beröra, provocera och öppna upp andra människor genom att helt enkelt bara uttrycka sina egna känslor/förnimmelser

Dessa egenskaper är samtliga som synes ofta förknippade med en relativt omärkbar kvickhet och intensitet, vilket självklart då resulterar i att det högsensitiva nervsystemet snabbare blir överstimulerat, i jämförelse med ett mindre sensibelt nervsystem.

Denna överstimulans kan yttra sig i allt ifrån extrem trötthet och folkskygghet till sjukdomstillstånd eller känslomässiga breakdowns.

 – Något av det värsta en överstimulerad, högkänslig person kan tvingas uppleva är att i dessa skeden bli missuppfattad eller avvisad pga själva överstimulansens uttryck.

Tyvärr sker detta på daglig basis, på grund utav den än så länge rådande okunskapen i ämnet. Och alldeles för många individer missvisas in i verkligheter som hör mer komplexa obalanser eller psykiska sjukdomsdiagnoser till idag.

Det ovan beskrivna högkänsliga begåvningarna, springer ur tre specifika underkategorier. Många högkänsliga står oftast starkare i någon av kategorierna, medan vissa står med ett ben i varje läger.

Högintuitiv >> LÄS MER

Högempatisk [Empath] >> LÄS MER

Högkännande >> LÄS MER


Nyfiken på Anna Vilds musik? Klicka på handavtrycket!

Senaste inläggen

Du är skyldig din omvärld att ta reda på vad ditt hjärta längtar efter!

Det är så lätt att vika undan pga omedveten rädsla – i den falska övertygelsen om att alla insikter och lyckor kommer till oss per automatik i livet.

Det är nästintill förrädiskt enkelt att tro.

Det är då dessutom också SÅ lätt att placera andra människor på pedistaler och släppa sitt eget engagemang och sin strävan, i tron om att dessa människor “föddes flygfärdiga”.

Att de redan från början “var välsignade med gåvor och talanger” och därmed inte har behövt kämpa för att komma dit de är idag.

DET ÄR EN SÅDAN UNIVERSELL BUFFEL Å’ BÅG.

Älskade du.

Det finns INGET som är så icke verklighetstroget som just dessa uppfattningar – och det är vad jag kommer ägna följande rader och kanalisering åt inatt;


Du föds in i denna värld med många läxor att lära.

Läxor vars gemensamma nämnare handlar om förmågan att vara SANN – både emot dig själv och andra.

Att vara sann kräver mod – och just vid denna detalj är det många av oss som omedvetet väljer att placera vår egen käpp i livshjulet.

Istället för att ta mod till oss och undersöka det vi märker oss känna rädsla, oro eller förvirring inför – så kilar vi in käppen emellan ekrarna genom att vika undan och vänta på första bästa genvägsavfart.

Kanske genom att sätta på oss den varma, sköna offerkoftan – eller genom att hoppa upp på någon annans rygg.

Det tråkiga i sammanhanget är att detta likt förbannat aldrig är något annat än en självförvållad björntjänst.

Vi kommer ALLTID behöva göra om tills vi gör rätt. För egen maskin. På egen hand. Utan genvägar.


Så – är DU en av dem som upplever känslan av att dina medmänniskor lätt travar på framför dig, medan du själv trillar efter, bärandes på en teatermask för att slippa erkänna din inre stress och förvirring?

Om så är fallet, så är det dags för DIG att ta tag i ansvaret du föddes till att bära.

Känner du oro eller rädsla inför något; Konfrontera just den känslan! Öga mot öga. Utsätt dig för det! Riv av plåstret!

Och minns med dig att rädslan ALLTID är större än själva smärtan, som du är rädd för.

Känner du förvirring inför något; Ta reda på! Forska, leta och läs! Sluta låta skammen över att du inte kan, förstår eller hänger med förlama dig – och söka genvägar, för den delen.

Du är här på jorden för att utvecklas och lära dig saker.


F L O W i livet uppstår nämligen först när vi väljer att ta tillbaka vår egen kraft.

Vårt eget ansvar. För vårt eget liv.

Vi är så mycket mer än vad vårt intellekt förstår – så släpp överanalyserandet och gå nu till handling PRONTO ♥︎

Ta ansvar för – och kicka igång ditt livs FLOW genom att;

• Erkänna (!) och därefter konfrontera dina rädslor

• Utbilda dig inom vad du inte känner att du hänger med i eller inte förstår

• ..och framförallt; Investera tid och energi i att LOKALISERA DITT EGET HJÄRTAS LÄNGTAN!


Är du kanske dessutom en av de som verkligen inte vet eller tror på att ditt hjärta längtar efter något speciellt?

Kanske vet du inte ens hur det känns att längta?

Älskade, älskade vän.

Du har en helt magisk värld att upptäcka!

Sätt igång.

På egen hand eller genom samtal och professionell vägledning.

Du kommer INTE att ångra dig.


Genvägen är med andra ord inte din vän längre.

Men ditt MOD och din HANDLINGSKRAFT – är det.

För Du kan.

Och du SKA;

Ta dig själv i handen och bli din egen lyckas smed.

Vägen SKA vara ojämn av livsläxornas kringelikrokar. Hade du varit fullärd, så hade din själ inte valt att stiga ner hit, till denna dimension och vår fria viljas vackra planet.

Att lära är att växa.

Och att växa

– är att lysa.

SÅ LYS UPP!

För din egen skull.

Från och med nu – ok?

All min kärlek till dig magiska varelse ♥︎

Med värme,

Anna

Kontakt: hej@annavild.se

 1. Superfullmånens och förmörkelsens budskap för högkänsliga ◊ It’s time to walk your talk baby! 3 Kommentarer