Känner du igen dig?

KÄNNER DU IGEN DIG?

Vad är högkänslighet [HSP/Empath]?

Vi lever i ett samhälle där både stresstålighet och högpresterande beteendemönster premieras, medan sensitivitet och känslighet i många sammanhang fortfarande förknippas med någon form av svaghet. Ett negativt hinder i vardagen.


” Du är så överkänslig..”

“Det här blev alldeles för flummigt, sorry..”

“Strunta i att bry dig bara, kör ditt race”

“Har du funderat på att söka hjälp för det här?”

“Varför kan du bara inte säga vad du tycker direkt?!”

“Har du blivit religiös eller vad är det med dig nu för tiden?”

“Koncentrera dig mer på dig själv istället, du behöver inte vara så djup varje gång”

“Ta det inte så personligt!”

“Hen är lite speciell..”

“Sköt dig själv och skit i andra..”

“Du blir så himla lätt trött jämt, det är inte friskt..”


Listan på vad en högkänslig person får höra under sitt liv kan göras lång.

Sedan Dr/psykolog Elain Aron år 1991 började publicera sina artiklar utifrån sin forskning kring känslighet har dock begreppet  “highly sensitiv person” sakta tagit plats i ljuset och idag talas det allt oftare öppet om detta personlighetsdrag, som varit en naturlig del av mänskligheten (och djurriket) i alla tider. Därmed närmar vi oss en allt mer upplyst tid där känslighet väger tyngre än stresstålighet bland anställningskraven.

Det högsensitiva nervsystemet – Den utbyggda funktionen hos spegelneuronen 

Vi är alla olika, men vad som finns gemensamt för ca. 20-30 % av mänskligheten/djurriket är avvikelsen i deras nervsystem. Likt en sensor, slår ett högsensitivt nervsystem snabbare i taket än ett nervsystem som i våra dagar räknas ge “ett mer normalt” utslag. Detta kan röra sig om allt ifrån förmågan att hantera smärta, sin omgivning, hur kläderna sitter.. till att känna av hur andra människor/djur mår eller känner i olika situationer.

“Ljus är ljusare, ljud är starkare, lukt och smakupplevelser är intensivare och beröring påverkar den Högkänsliga Personen på en helt annan nivå än medelsvensson.”

– Nathalie Sage, Kraftcoach för högkänsliga

HSP karakteriserar med andra ord alltså en individ som tenderar att visa stor medvetenhet för subtil stimuli, bearbetar information mer noggrant, och är mer reaktiv till både positiv och negativ stimuli. ⌊Acevedo, B.; Aron, A. & Aron, E.N. m.fl. (2014). Den högkänsliga hjärnan: en fMRI-studie⌋

“Avvikelsen” i fråga kan jämföras med andra typer av personlighetsdrag eller fysiska läggningar – såsom en hög matematisk/logisk förmåga, en nedärv tunnare benstomme eller musikalitet. Det är alltså ingen diagnos, utan ett personlighetsdrag. Men självklart kan detta drag, liksom alla andra personlighetsdrag gå hand i hand med obalanser/sjukdomsbilder av både fysiska och psykiska slag.

Draget bottnar rent fysiologiskt i de hjärnstrukturer som kallas spegelneuronsystemet, en struktur starkt förknippad med empatisk respons och medvetande, bearbetning av sensorisk information och planering av beteende.

I fMRI-studien (Acevedo, B.; Aron, A. & Aron vid University of California och Monmouth University – 2014)  kan vi t ex. läsa om hur man genom återupprepad hjärnscanning under längre period kunnat fastställa ett ökat blodflöde och högre aktivitet inom strukturen Anterior Insula hos de högsensitiva hjärnorna. Detta i förhållande till studiens resterande försökspersoner som redan från början visade en mindre uppmärksamhet åt subtil stimuli, bearbetade information mera flyktigt och inte var lika känslomässigt reaktiva.

 • Anterior Insula: Hjärnstrukturen som ligger djupt inne främre hjärnans mitt och som är kopplad till somatosensorisk och interoceptiv information (känslan av kroppens inre tillstånd). Denna hjärnbark består av utvecklingshistorisk äldre bark, så kallad allocortex och räknas ibland till vårt äldre/uråldliga hjärnsystem: limbiska systemet[1]
 • Sturkturen är inblandad i diverse funktioner som är kopplade till homeostas och kognitioner (reglering av kroppsliga funktioner) så som uppmärksamhet och minne, emotioner, empati, språk, tidsuppfattning, balans, smak-, lukt- och hörselupplevelser samt musikupplevelser. I främre delen av Insula finner vi så kallade spegelneuronerna. Nervcellerna som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ.
 • Andra däggdjur som har den här typen av nervceller är människoapor, valar, delfiner och elefanter. 

LÄS MER om Spegelneuronernas fantastiska funktion i → Läkaratidningen.se


En person som växer upp i en värld där enbart stresstålighet och högpresterande egenskaper premieras, lär sig oerhört snabbt att anpassa sig efter just den mallen. Trots att nervsystemet oftast i dessa personers fall inte alls matchar kriterierna.

I samband med anpassningen lär sig också dessa personer att snabbt klippa banden till och oftast helt stänga av alla de fantastiska gåvor och förmågor som högkänsligheten i själva verket bär med sig. Förmågor som samhället idag egentligen är i ett så enormt stort behov av.

Detta ”omedvetna/framtvingade val av att stänga av” för en högkänslig person resulterar med tiden så gott som alltid i en eller annan form av fysiskt sjukdomstillstånd/ obalans. Något som kanske närmast kan liknas vid ett vulkanutbrott pga allt som oftast i tidig ålder just trängdes undan.

Detta för att personen ska vakna upp och påbörja resan mot att hämta tillbaka sig själv igen.

Vulkanutbrottet som inte allt för sällan tar sig till uttryck i vad vi ofta kallar för utbrändhet eller annan typ av yrkesskada, är då självklart i sig en gåva som är otroligt viktig att se på igenom kärleksfulla, nyfikna och ömsinta glasögon.

Sanningen bakom orsaker och vägledningen tillbaka till sin innersta, sanna essens upptäcks med hjälp av just dessa glasögon – och när vi genom dem undersöker ledtrådarna som döljer sig i personens nuvarande fysiska symtom, i dagdrömmarna ifrån barndomen och i individens djupaste längtan.


Magin i personlighetsdraget 

Får ett högkänsligt frö chansen att växa och verka i rätt jord, kan sannerligen vad vi ofta kallar för mirakel – ske. Det är “inte för inte” som högkänsliga barn ofta går under benämningen Orkidébarn.

Orkidéplantan som med rätt näring och klimat bjuder oss på dem allra vackraste – och STARKASTE blommorna, när det väl att tid för blomning.

Läs även mer i Svenska Dagsbladets fantastiska serie om just Orkidébarn och högkänslighet från 2012  HÄR >>

UTMÄRKANDE GÅVOR

Generellt kan man säga att dessa blommor representeras i 10 övergripande egenskaper hos en högkänslig person:

 • Förmågan att scanna av sin omgivning i rekordfart
 • Förmågan att se verkligheter ifrån ett helikopterperspektiv – att se alla pusselbitar på samma gång
 • Förmågan att ha en finkänsla /näsa för detaljer och nyanser i alltifrån kommunikation till visuella uttryck
 • Förmågan att känna vad som sker “under ytan”, hur andra personer verkligen mår och hur dessa personer t ex. bör/behöver eller helst vill bli bemötta
 • Förmågan att förädla inre bilder, speglingar och upplevelser i olika former av estetiska uttryck (skrift, foto, musik, inredning, dans, måleri, teater, matlagning etc.)
 • Förmågan att förstå hur hen bör spegla sin omgivning för bästa möjliga “anpassning”
 • Förmågan att känna djupt både med och för människor, djur och natur
 • Förmågan att “trolla” fram helt nya och unika koncept och idéer som t ex. speglar en specifik efterfrågan eller sammanhang
 • Oförmågan att gå emot sig själv och sin egen sanning under längre perioder
 • Förmågan att beröra, provocera och öppna upp andra människor genom att helt enkelt bara uttrycka sina egna känslor/förnimmelser

Dessa egenskaper är samtliga som synes ofta förknippade med en relativt omärkbar kvickhet och intensitet, vilket självklart då resulterar i att det högsensitiva nervsystemet snabbare blir överstimulerat, i jämförelse med ett mindre sensibelt nervsystem.

Denna överstimulans kan yttra sig i allt ifrån extrem trötthet och folkskygghet till sjukdomstillstånd eller känslomässiga breakdowns.

 – Något av det värsta en överstimulerad, högkänslig person kan tvingas uppleva är att i dessa skeden bli missuppfattad eller avvisad pga själva överstimulansens uttryck.

Tyvärr sker detta på daglig basis, på grund utav den än så länge rådande okunskapen i ämnet. Och alldeles för många individer missvisas in i verkligheter som hör mer komplexa obalanser eller psykiska sjukdomsdiagnoser till idag.

Det ovan beskrivna högkänsliga begåvningarna, springer ur tre specifika underkategorier. Många högkänsliga står oftast starkare i någon av kategorierna, medan vissa står med ett ben i varje läger.

Högintuitiv >> LÄS MER

Högempatisk [Empath] >> LÄS MER

Högkännande >> LÄS MER


Nyfiken på Anna Vilds musik? Klicka på handavtrycket!

Senaste inläggen

Superfullmånens och förmörkelsens budskap för högkänsliga ◊ It’s time to walk your talk baby!

Vi har just nu en enastående och alldeles speciell natt framför oss. 

Jorden, månen och solen ligger exakt i linje med varandra, vilket gör att mormor måne uppträder som allra störst och skarpast för oss här nere som har den äran att beskåda henne – JUST INATT.

Utöver det visuella skådespel som en supermåne innebär, så är även gravitationen som allra starkast just nu, jämfört med årets resterande fullmånar. Detta pga det så sällsynt korta avståndet (356 532 km) mellan jorden och månen som uppstår när de ligger i linje på detta vis. Sist vi fick uppleva sådan närhet till denna silverstänkta himlakropp var år 1948!

Att denna gravitation för med sig en hel del risker för ökade antal jordbävningar, stormar och andra naturkatastrofer – finns det nu en hel del tydlig forskning på vid det här laget. Och liksom vår planets struktur styrs av vattnet, så gör ju även vi människor det med.

Med en kropp som till 70 % består av just vatten – så är det svårt att undvika gravitationens påverkan. Inte minst just nu!

Det fullkomligt sliter, spänner och drar i våra vatten, men minns då med dig att det inte är hur vi HAR det – utan hur vi TAR det, som skapar verkligheten vi själva väljer.

Den enorma kraft som just nu är i omlopp kan vi människor med andra ord alltså välja att nyttja till vår fördel! Vad väljer du?

Denna period är nu nämligen mer fördelaktig än någon annan – för klivet in i din egen, sanna kraft!

Anamma behoven som kommer upp, av att uttrycka dina känslor till max!

Följ och uttryck din sanning – Ditt hjärta – It’s time to WALK YOUR TALK BABY! 

Genom att lätta ditt hjärta – lättar du på fysiska spänningar som påverkar hela ditt väsen och låser upp din fulla potential. Glöm inte det!


På himlen från vårt håll sett står nu månen i Lejonets stjärntecken, vilket bildligt talat porträtterar denna periods egenskap. Det är dags för ditt inre lejon att storma ut ur buren för att markera sin kraft och lekfullhet.

Se dessutom till att ta tillfället i akt och rensa ordentligt – såväl inom som utom dig nu. Gör rent hus! Och gör det på ditt sätt. Behöver garderoben gallras? Eller bilen dammsugas? Kanske bör ett knippe salvia brännas och sprida ett behagligt lugn i köket – liksom de krukväxterna behöver ansas och ses över?

Utöver denna supernära supermåne – så stundar även en förmörkelse vid strax efter kl. 06 imorgon bitti, måndag.

Man säger att förmörkelser över lag ofta markerar tydliga avslut och punkter i våra liv. Och då i synnerhet djupa, känslomässiga mönster. Sådant vi burit med oss under en längre tid som det nu är dags att släppa taget om.

En förmörkelse kan liknas vid ett hål i tiden..

– vilket man enbart bör iaktta och lyssna till, framförallt om man just känner sig manad att agera utåt för tillfället. Sitt istället med ned i båten i några dagar, medan energierna stabiliseras. En mer potentiell tid för aktion väntar dock bakom hörnet! Men nu är det som sagt enbart läge för luta sig tillbaka och hålla ställningarna under stormen.

Enligt äldre lära är det dessutom ett stort misstag som begås om vi under en förmörkelse säger saker vi inte menar. Det kommer slå tillbaka med en enorm kraft. Så håll dig till sanningen! Din sanning. Ditt ord. Ditt hjärta.

WALK YOUR TALK. 

Dessa vrålande energier kan med andra ord ge upphov till en hel del drama och känslomässiga utbrott. Det som inte tjänar oss ska släppas och det som får oss att känna oss extra kärleksfulla, passionerade och heta letar sig, på ett eller annat sätt, in i vårt fält.

Många av oss är redan nu helt slut efter den gångna veckan. Så mycket som satts i rullning, energimässigt!

Minns då att allt är som det ska.

Ingen storm har hittills stormat för evigt på denna planet. Om någon dag eller två mojnar vindarna.

Fram tills dess:

TA HAND OM DIG

Och håll dig till din sanning.

It’s time to walk your talk baby! 

Imorgon finns jag tillgänglig för konsultationer, stöd och vägledning hos Tarotguiderna.se från kl 16. 00.

All min kärlek ut i denna speciella natt!

Anna ♥

Agent #139 // Tarotguiderna.se

 


 1. Att Finna – och våga Följa.. Kommentera