Kroppssymbolik – Din kropp talar till dig

“Gör det du älskar, så blir du frisk”

-Barbara Brennan, fd. partikelfysiker NASA

“Jag har sedan tonåren, då jag i samband med gymnasiets projektarbete började skriva på min bok Själens Spegel, tyckt mig kunna avläsa kroppar och dess fysiska symtoms symboliska ursprung. Under min utbildning till Energiterapeut fick jag mina upplevelser bekräftade. Vår kropp ÄR vår själs spegel. Alla fysiska och psykiska symtom går att spåra till en emotionell orsak, som måste prioriteras om vi vill bli helt friska.”

-Anna Vild

Kroppssymbolik utgår ifrån en övertygelse om att kropp och själ är ett. Att dessa två hela tiden relaterar till varandra och att ALLA fysiska tillstånd, sjukdomstillstånd och obalanser därför kan räknas som psykosomatiska.  Efter att Sigmund Freud och sedan Carl Jung efter honom, konstaterande att kropp och sinne på ett metafysiskt plan alltid är i konstant växelverkan, har en hel del forskning bedrivits inom området. En av de mest framstående inom ämnet idag är forskaren och författaren Lise Bourbeau, som genom att länka samman och beskriva medicinska symtom ur väl dokumenterade energiperspektiv – hjälpt oerhört många människor till god och sann hälsa.

För dem som utövar yoga blir kunskapen om energicentras, enligt indisk tradition även kallat chackran, allt mer känd och tillämpad. Detta hör även till den metafysiska grund som Kroppssymbolik vilar mot.

Våra kroppars uttryck och form, säger dessutom enormt mycket mer om våra inre sår och beteendemönster än vi kanske vågar tro. Vid övervikt är det t ex sällan värt att fokusera på dieten om orsaken bakom tidigare kostvanor eller träningsrutiner inte uppmärksammas.

Allt som lever och växer är i grunden självläkande och genom att kombinera dagens klassiska symtombehandling med metafysikens teori kring orsak och verkan – viljan att ta reda på, omfamna och acceptera vart symtomen har sin rot – är att tillämpa Kroppssymbolik.

Är du nyfiken på ditt fysiska symtoms emotionella koppling och själsliga orsak?

Klicka >> HÄR